Tuşlu Çalgılar

 • Piyano
 • Klavye
 • Org

Tahta Üflemeliler

 • Flüt
 • Obua
 • Klarnet
 • Fagot
 • Klasik Saksafon
 • Blok Flüt

Bakır Üflemeliler

 • Korno
 • Trompet
 • Trombon
 • Bariton
 • Efonium
 • Tuba

Yaylı Çalgılar ve Arp

 • Keman
 • Viyola
 • Çello(Viyolonsel)
 • Kontrbas, Arp

Vurmalı Çalgılar

 • Davul(Bateri)
 • Trampet
 • Timpani
 • Vurmalı Çalgılar
 • Perküsyon

Şan

 • Şan
 • Popüler Vokal

Gitar

 • Klasik Gitar
 • Akustik Gitar
 • Elektro Gitar
 • Bas Gitar
 • Rock Gitar

Caz

 • Piyano
 • Tahta Üflemeli Çalgılar
 • Bakır Üflemeli Çalgılar

Diğer Eğitim ve Sınav Türleri

 • Erken Müzik
 • Orkestra
 • Orkestra Şefliği
 • Müzik Teorisi
 • Popüler Müzik Teorisi
 • Bestecilik
 • Erken Çocukluk Dönemi Müzik Öğretmenliği
 • Profesyonel Performans Yeterliliği

Ücretsiz Tanışma Derslerimiz için Sanat Merkezimize Bekleriz ...

Gitar, keman, piyano ve diğer eğitimlerimiz hakkında bilgi alın.